AVCiT Mixing HD-HDMI Output Card

Thẻ đầu ra HDMI 2K là thẻ đầu ra HDMI 4 kênh cho Bộ chuyển mạch ma trận kỹ thuật số và module dòng 2K MIX; có chức năng chuyển đổi mượt mà, bảo toàn chất lượng hình ảnh gốc và độ trễ cực thấp.

Các ứng dụng bao gồm:

– Phòng điều khiển
– Phòng họp
– Khách sạn
– Nhà hàng
– Phòng học
– Hội trường
– Và nhiều không gian khác cần đầu ra video chất lượng cao, độ trễ thấp và chuyển đổi mượt mà.

Tính năng nổi bật

Thông số kỹ thuật

Resolution

Image Processing

Output Port

Interace

Audio Port

1920×1200@60 4:4:4 RGB or 4:2:2 YUV and downward compatibility

Advanced FPGA

HDMIx4, could modifed to be DVI

HDMI type A female

12 digits Phoenix Audio out

Tải về

Filename Version Language Size Uploaded
Specifications
Sorry! No file
Manuals
Sorry! No file
Illustrations
Sorry! No file
Symbols
Sorry! No file
CAD Drawings
Sorry! No file
Compliances
Sorry! No file
Software
Sorry! No file
Service Notes
Sorry! No file
Firmware
Sorry! No file

If any of the links above result in strange characters in your browser, please right-click the file to save it to your computer.

Hỗ trợ