Màn Hình Led Cho Thuê Indoor

 • LR-Pro

  Dòng sản phẩm: LR-Pro
  Khoảng cách điểm ảnh: 2.6mm / 2.9mm/3.4mm/3.9mm/4.8mm
  Cường độ sáng:1000nits-1300nits
  Vật liệu Cabinet: Nhôm đúc CNC

 • LX-CR P3.9/ P7.8 Indoor

  Dòng sản phẩm: LX-CR(W)
  Khoản cách điểm ảnh: Khoảng cách ngang:3.9 Khoảng cách cao:7.8 / Khoảng cách ngang:7.8 Khoảng cách cao :7.8
  Cường độ sáng: 3000nits
  Loại màn hình: Trong nhà
  Vật liệu Cabinet: Automaticly 100 levels

 • LR SM P2.6 / P2.97 /P3.91 / P4.81 Indoor

  Dòng sản phẩm: LR SM P2.6 / P2.97 /P3.91 / P4.81
  Khoảng cách điểm ảnh: 2.6mm / 2.97mm /3.91mm / 4.81mm
  Cường độ sáng: 1000nits
  Loại màn hình: Trong nhà
  Vật liệu Cabinet: Nhôm khối phay CNC.

 • LR-PLUS P3.9 Indoor

  Dòng sản phẩm: LR-PLUS P3.9
  Khoảng cách điểm ảnh: 3.9mm
  Cường độ sáng: 1000nits
  Loại màn hình: Trong nhà
  Vật liệu Cabinet: Die Cast Aluminum

Màn Hình Led Cho Thuê Outdoor

 • Tấm Module Led Outdoor P10

  Tấm Module Led Outdoor P10

  Dòng sản phẩm: Module P10
  Khoảng cách Pixel: 10mm
  Kích thước Module: 320*160mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 32*16 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P8

  Tấm Module Led Outdoor P8

  Dòng sản phẩm: Module P8
  Khoảng cách Pixel: 8.0mm
  Kích thước Module: 256*128mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 32*16 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P6

  Tấm Module Led Outdoor P6

  Dòng sản phẩm: Module P6
  Khoảng cách Pixel: 6.0mm
  Kích thước Module: 192*192mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 32*32 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P4

  Tấm Module Led Outdoor P4

  Dòng sản phẩm: Module P4
  Khoảng cách Pixel: 4.0mm
  Kích thước Module: 256*256mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*32 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P3

  Tấm Module Led Outdoor P3

  Dòng sản phẩm: Module P3
  Khoảng cách Pixel: 3.0mm
  Kích thước Module: 192*192mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*64 Dots

 • Led Module P5 Outdoor

  Tấm Module Led Outdoor P5

  Dòng sản phẩm: Module P5
  Khoảng cách Pixel: 5.0mm
  Kích thước Module: 320*160mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*32 Dots

Màn hình Led Cố định

 • Màn hình Led cố định P10 trong nhà

  Dòng sản phẩm: Màn hình Led cố định P10 ngoài trời
  Khoảng cách điểm ảnh: 10mm 
  Cường độ sáng: 5500nits
  Loại màn hình: Ngoài trời
  Vật liệu Cabinet: Cabinet sắt

 • Màn hình Led cố định P10 ngoài trời

  Dòng sản phẩm: Màn hình Led cố định P10 ngoài trời
  Khoảng cách điểm ảnh: 10mm 
  Cường độ sáng: 5500nits
  Loại màn hình: Ngoài trời
  Vật liệu Cabinet: Cabinet sắt

 • Màn hình Led cố định P8 ngoài trời

  Dòng sản phẩm: Màn hình Led cố định P8 ngoài trời
  Khoảng cách điểm ảnh: 8mm 
  Cường độ sáng: 5500nits
  Loại màn hình: Ngoài trời
  Vật liệu Cabinet: Cabinet sắt

 • Màn hình Led cố định P6 ngoài trời

  Dòng sản phẩm: Màn hình Led cố định P6 ngoài trời
  Khoảng cách điểm ảnh: 6mm 
  Cường độ sáng: 5500nits
  Loại màn hình: Ngoài trời
  Vật liệu Cabinet: Cabinet sắt

 • Màn hình Led cố định P5 ngoài trời

  Dòng sản phẩm: Màn hình Led cố định P5 ngoài trời
  Khoảng cách điểm ảnh: 5mm 
  Cường độ sáng: 5500nits
  Loại màn hình: Ngoài trời
  Vật liệu Cabinet: Cabinet sắt

Màn Hình LED Trong Suốt

 • Màn Hình Led Trong Suốt Poster

  MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT SERIES ATB

  Dòng sản phẩm: ATB 63 INCH,
  Độ phân giải: H-5mm ; V-8mm.
  Mật độ điểm ảnh (SET): 30720 dots/set.

 • Màn Hình Led Trong Suốt Poster

  MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT POSTER

  Dòng sản phẩm: ATB 63 INCH,
  Độ phân giải: H-5mm ; V-8mm.
  Mật độ điểm ảnh (SET): 30720 dots/set.

 • MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT CABINET CHO THUÊ

  MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT CABINET CHO THUÊ

  Dòng sản phẩm: ATL-U, ATL-C
  Độ phân giải: 3.9-7.8mm, 3.9-7.8mm
  Mật độ điểm ảnh (Cabinet): 32768 dots/cabinet 32768 dots/cabinet

 • MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT UỐN CONG

  MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT UỐN CONG

  Dòng sản phẩm: ATC-0507, ATC-0608, ATC-08, ATC-10, ATC-12, ATC-16, ATC-20, ATC-25,
  Độ phân giải: H-5mm ; V-7mm, H-6mm ; V-8mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm.
  Mật độ điểm ảnh (m2): 28571 dots/㎡, 20834 dots/㎡, 15625 dots/㎡, 10000 dots/㎡, 6944 dots/㎡, 3906 dots/㎡, 2500 dots/㎡, 1600 dots/㎡

 • MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT CỐ ĐỊNH

  MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT CỐ ĐỊNH

  Dòng sản phẩm: ATW-0507, ATW-0608, ATW-08, ATW-10, ATW-12, ATW-16, ATW-20, ATW-25,
  Độ phân giải: H-5mm ; V-7mm, H-6mm ; V-8mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm.
  Mật độ điểm ảnh (m2): 28571 dots/㎡, 20834 dots/㎡, 15625 dots/㎡, 10000 dots/㎡, 6944 dots/㎡, 3906 dots/㎡, 2500 dots/㎡, 1600 dots/㎡

Led Module

 • Module Led Indoor P1.875

  Module Led Indoor P1.875

  Dòng sản phẩm: Module P1.875
  Khoảng cách Pixel: 1.875mm
  Kích thước Module: 240*240mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 128*128 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P10

  Tấm Module Led Outdoor P10

  Dòng sản phẩm: Module P10
  Khoảng cách Pixel: 10mm
  Kích thước Module: 320*160mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 32*16 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P8

  Tấm Module Led Outdoor P8

  Dòng sản phẩm: Module P8
  Khoảng cách Pixel: 8.0mm
  Kích thước Module: 256*128mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 32*16 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P6

  Tấm Module Led Outdoor P6

  Dòng sản phẩm: Module P6
  Khoảng cách Pixel: 6.0mm
  Kích thước Module: 192*192mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 32*32 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P4

  Tấm Module Led Outdoor P4

  Dòng sản phẩm: Module P4
  Khoảng cách Pixel: 4.0mm
  Kích thước Module: 256*256mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*32 Dots

 • Tấm Module Led Outdoor P3

  Tấm Module Led Outdoor P3

  Dòng sản phẩm: Module P3
  Khoảng cách Pixel: 3.0mm
  Kích thước Module: 192*192mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*64 Dots

 • Led Module P5 Outdoor

  Tấm Module Led Outdoor P5

  Dòng sản phẩm: Module P5
  Khoảng cách Pixel: 5.0mm
  Kích thước Module: 320*160mm
  Cường độ sáng: >5500Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*32 Dots

 • Led Module P5 Indoor

  Tấm Module Led Indoor P5

  Dòng sản phẩm: Module P5
  Khoảng cách Pixel: 5.0mm
  Kích thước Module: 320*160mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*32 Dots

 • Tấm Module Led Indoor P4

  Tấm Module Led Indoor P4

  Dòng sản phẩm: Module P4
  Khoảng cách Pixel: 4.0mm
  Kích thước Module: 256*256mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*64 Dots

 • Tấm Module Led Indoor P4.81

  Dòng sản phẩm: Module P4.81
  Khoảng cách Pixel: 4.81mm
  Kích thước Module: 250*250mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 52*52 Dots

 • Tấm Module Led Indoor P3

  Tấm Module Led Indoor P3

  Dòng sản phẩm: Module P3.0
  Khoảng cách Pixel: 3.0mm
  Kích thước Module: 192*192mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 64*64 Dots

 • Tấm Module Led Indoor P2

  Tấm Module Led Indoor P2

  Dòng sản phẩm: Module P2.0
  Khoảng cách Pixel: 2.0mm
  Kích thước Module: 256*128mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 128*64 Dots

 • Module Led Indoor P1.875

  Tấm Module Led Indoor P1.875

  Dòng sản phẩm: Module P1.875
  Khoảng cách Pixel: 1.875mm
  Kích thước Module: 240*240mm
  Cường độ sáng: >1000Cd/m2
  Độ phân giải Module: 128*128 Dots

Màn Hình LCD Quảng Cáo

 • Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 43 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 43 Inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Góc nhìn: 178 độ

 • LCD tương tác dịch vụ khách hàng 21.5 Inch

  Dòng sản phẩm: LCD tương tác dịch vụ khách hàng 21.5 Inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Điều khiển: Wifi - HDMI to PC
  Hệ điều hành: Android/ Windows player

 • Màn hình cảm ứng chân đứng 32 inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình cảm ứng chân đứng 32 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Điều khiển: Wifi – HDMI to PC
  Hệ điều hành: Android/ Windows player

 • Bàn LCD cảm ứng tương tác 43 inch

  Dòng sản phẩm: Bàn LCD cảm ứng tương tác 43 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Điều khiển: Wifi - HDMI to PC
  Hệ điều hành: Android/ Windows player 

 • Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 32″

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 32"
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm

 • Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 55″

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 55"
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm

 • Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 43″

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 43"
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm

 • Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 43 – 55 Inch 2 mặt

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 43 - 55 Inch 2 mặt
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Góc nhìn: 178 độ

 • Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 55 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 43 Inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Góc nhìn: 178 độ

 • Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 49 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 49 Inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Góc nhìn: 178 độ

 • Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 2.5 – 65 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo chân đứng với kệ tạp chí2.5 - 65 Inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Góc nhìn: 178 độ

 • Màn hình ghép LCD 43 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình ghép 43 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm / 3.5mm / 5.3 / 9

 • Màn hình ghép LCD quảng cáo 55 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình ghép LCD quảng cáo 55 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm / 3.5mm / 5.3 / 9

 • Màn hình ghép LCD 46 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình ghép 46 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm / 3.5mm / 5.3 / 9

 • man-hinh-ghep-lcd-quang-cao-65-inch

  Màn hình ghép LCD 55 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình ghép 55 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm

 • Màn hình cảm ứng chân đứng 43 inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình cảm ứng chân đứng 43 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Điều khiển: Wifi - HDMI to PC
  Hệ điều hành: Android/ Windows player

 • Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 55 Inch viền mỏng

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo chân đứng 55 Inch viền mỏng
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Góc nhìn: 178 độ

 • Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 18.5″

  Dòng sản phẩm: Màn hình LCD quảng cáo gắn tường 18.5"
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm

 • Màn hình ghép LCD 65 Inch

  Dòng sản phẩm: Màn hình ghép 65 inch
  Tỷ lệ: 16:9
  Độ phân giải: 1920*1080 (Full HD)
  Cường độ sáng: >500Cd/m2
  Viền ghép: 1.8mm / 3.5mm / 5.3 / 9

Led trang trí Tòa Nhà

Led Madrix Bar Club

 • Artnet DMX 20 Output

  Product type: Artnet-Dmx 20 Output
  Output: 20
  Output protocol: Dmx512
  Input protocal: Art-net II, Art-net III.

 • Artnet DMX 1 Output

  Product type: Artnet-Dmx 1 Output
  Output: 1
  Output protocol: Dmx512
  Input protocal: Art-net II, Art-net III,

 • LED MATRIX

  Artnet DMX 4 Output

  Dòng sản phẩm: Artnet-Dmx 4 Output Ngõ ra: 4
  Giao thức ngõ ra: Dmx512
  Giao thức ngõ vào: Art-net II, Art-net III,

 • Artnet DMX 30 Output

  Product type: Artnet-Dmx 30 Output
  Output: 30
  Output protocol: Dmx512
  Input protocal: Art-net II, Art-net III,

Giải Pháp

 • Chuyên Cung Cấp Dịch Vụ Cho Thuê Màn Quảng Cáo

  Ngày nay, trong các trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay… đều sử dụng màn hình Led quảng cáo để có thế phát hình rộng cho tất cả mọi người đồng thời quảng bá thương hiệu. Chính vì thế mà dịch vụ cho thuê màn hình Led quảng cáo cũng được ra đời và […]

  Learn more
 • Đèn LED Chiếu Sáng Ngoài Trời Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Đèn LED ngoài trời là một trong những giải pháp chiếu sáng đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Bởi tính tiện ích, được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trong công nghiệp hay chiếu sáng cho khuôn viên rộng… Chính vì […]

  Learn more
 • Thanh lý màn hình led ngoài trời Hồ Chí Minh uy tín

  Bạn đang có nhu cầu thuê màn hình led ngoài trời để làm cho sân khấu thật hoành tráng? Bạn đang tìm một địa điểm thanh lý màn hình led ngoài trời Hồ Chí Minh? Nếu như đang tìm hiểu về màn hình led thì bạn không nên bỏ qua bài viết dưới đây của […]

  Learn more
 • Màn hình Led P3 là gì ? Đặc điểm và Tính năng ?

  Trong những năm gần đây , công nghệ Led đang ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều ứng dụng của màn hình Led trong cuộc sống. Một trong những sản phẩm dẫn đầu và được ưa chuộng nhiều nhất là màn hình Led P3. Vậy màn hình Led P3 là gì? Đặc điểm và […]

  Learn more
 • Màn hình Led P5 và ứng dụng mà mọi người không ngờ tới

  Trong những năm gần đây , công nghệ Led đang ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều ứng dụng của màn hình Led trong cuộc sống. Các bạn có biết cách phân biệt những loại màn hình Led hiện nay không, với màn hình Led P5 mang nhiều ưu điểm vượt trội và những […]

  Learn more
 • Đèn LED 5V là gì? – Những điều cần lưu ý về đèn led

  Hiện nay, nhu cầu về sử dụng đèn LED là cực kỳ lớn. Đèn không chỉ được sử dụng phổ biến trong việc chiếu sáng mà được sử dụng phổ biến quảng cáo cũng như trang trí. Hay đặc biệt đèn LED còn được sử dụng trong biểu diễn nghệ thuật. Không phải tự nhiên […]

  Learn more
 • Màn hình LED quảng cáo trong thang máy

  Hiện nay ngân sách dành cho quảng cáo của các công ty, doanh nghiệp đang ngày một nhiều. Thậm chí chi phí quảng cáo của nhiều công ty, doanh nghiệp còn chiếm phần lớn chi phí. Ngoài quảng cáo trên Internet, các doanh nghiệp, công ty còn chi ra rất nhiều tiền cho quảng cáo […]

  Learn more
 • Cho thuê màn hình Led, màn hình LCD công nghệ cao tại Hà Nội

  Ngày nay, nhu cầu sử dụng màn hình Led , màn hình LCD công nghệ cao đang ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trên thị trường ngày nay. Các loại màn hình này có ưu điểm vượt trội cho ra hình ảnh trình chiếu sắc nét, độ phân giải cao, từ đó làm […]

  Learn more
 • Cho thuê màn hình Led tại Tp.HCM

  Màn hình Led hiện nay đang ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Đây là thiết bị mang tới những hiệu ứng ánh đèn sáng trên sân khấu với các tính năng ưu việt. Chính vì vậy nên trên thị trường hiện nay, có rất nhiều các đơn vị cung […]

  Learn more
 • Mua màn hình LED ở đâu tốt nhất tại TPHCM

  Nhiều người cho rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ và kỷ nguyên của các loại màn hình. Người ta nhìn vào màn hình cũng nhiều tương đương việc nhìn nhau trực tiếp. Đó là các loại màn hình máy tính, màn hình tivi, màn hình điện thoại, màn hình quảng cáo và rất nhiều […]

  Learn more
 • Màn hình LED hội trường – Giải pháp toàn diện cho trình chiếu không gian lớn

  Hiện tại, đa số các các phòng họp, hội trường lớn vẫn sử dụng màn hình chiếu loại công suất lớn hay sử dụng các loại máy chiếu cỡ lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng màn hình chiếu sẽ gặp nhiều khá bất cập như: Độ sáng của màn chiếu rất thấp, không đạt hiệu […]

  Learn more
 • Màn hình cảm ứng công nghệ mới hiện đại nhất

  Màn hình cảm ứng ngày nay đã trở nên vô cùng phổ biến đối với con người, trong thời kỳ công nghệ số hiện đại, các loại màn hình cảm ứng ngày càng được cải tiến chất lượng đem lại trải nghiệm thú vị cho người sử dụng. Spacelight là đơn vị chuyên cung cấp […]

  Learn more
 • Màn hình Led trong suốt – Tinh hoa công nghệ Led

  Ngày nay, việc sử dụng màn hình Led đã không còn xa lạ gì đối với con người trong thời đại công nghệ số phát triển. Màn hình Led được dùng để trình chiếu video, hình ảnh sắc nét trong các sự kiện trong nhà lẫn ngoài trời, dùng làm biển quảng cáo,… Trong đó, […]

  Learn more
 • Màn hình quảng cáo LCD chất lượng giá rẻ trên thị trường

  Ngày nay, để quảng bá thương hiệu cũng như truyền tải thông điệp của mình đến cho khách hàng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sử dụng màn hình quảng cáo LCD với ưu điểm cho ra hình ảnh, video chất lượng cao, sắc nét đạt chuẩn. Spacelight là đơn vị uy tín với nhiều […]

  Learn more
 • Hướng dẫn cách lắp bảng điện tử Led chuyên nghiệp

  Với nhu cầu sử dụng đèn led, các loại màn hình và các thiết bị chiếu sáng bằng đèn Led ngày càng được ưa chuộng, việc tìm hiểu về cách lắp ráp các bảng điện là điều cần thiết. giúp bản thân am hiểu về cấu tạo cũng như tiết kiệm được chi phí. Để […]

  Learn more
 • MÀN HÌNH TRONG SUỐT – ĐỈNH CAO CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

  Nhiều người nói, thế kỷ 21 là thế kỷ và kỷ nguyên màn hình. Người ta nhìn vào màn hình cũng nhiều tương tương việc nhìn nhau trực tiếp. Đó là màn hình máy tính, màn hình tivi, màn hình điện thoại, màn hình quảng cáo và rất nhiều loại màn hình khác. Để phục […]

  Learn more
 • Hướng dẫn đấu đèn led quảng cáo – khonggianled.com

  Công nghệ ngày càng phát triển, nhiều lĩnh vực được áp dụng công nghệ kỹ thuật vào những ngành nghề riêng để đem lại mục đích sử dụng cao nhất. Biển quảng cáo bằng đèn led ngày nay đã được áp dụng những công nghệ hiện đại để tăng mục đích cũng như hiệu quả […]

  Learn more
 • LED Module P10 và những điều này không phải ai cũng biết

  Ngày nay, việc sử dụng các công nghệ màn hình LED đã không còn xa lạ, chúng được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống từ những biển quảng cáo ngoài trời hay những sự kiện to nhỏ trong nhà,… Tuy nhiên, để thi công lắp đặt cũng như sử dụng sao cho hiệu quả […]

  Learn more
 • ĐÈN LED CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI – NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT

  Sự ra đời của đèn led ra một bước tiến quan trọng trong việc chiếu sáng. Công việc chiếu sáng giờ đây không đơn thuần chỉ còn là chiếu sáng. Giờ đây nó còn bao gồm cả việc sử dụng ánh sáng trong giải trí, tạo hiệu ứng ánh sáng,… Hơn thế nữa, đèn led […]

  Learn more
 • Màn hình Led quảng cáo – Đỉnh cao công nghệ quảng cáo hiện đại

  Ngày nay, để quảng bá thương hiệu của mình đến với khách hàng một cách ấn tượng nhất, các chủ đầu tư không còn sử dụng những tấm biển quảng cáo “bất động” thông thường mà thay vào đó là màn hình Led công nghệ hiện đại. Spacelight tự hào là một trong những đơn […]

  Learn more
 • Đèn Led 3 màu công nghệ hiện đại mới nhất

  Đèn Led 3 màu là loại đèn đang được nhiều người sử dụng phổ biến ngày nay để trang trí ngôi nhà của mình. Loại bóng đèn này có ưu điểm vượt trội giúp dần thay thế các loại bóng đèn dây tóc, đèn sợi đốt thông thường. Qua bài viết sau đây, chúng ta […]

  Learn more
 • Màn hình LED trong nhà có những ưu điểm vượt trội nào?

  Ngày nay, màn hình LED đã không còn xa lạ gì đối với người dân, việc sử dụng màn hình LED để tổ chức sự kiện trong nhà hay ngoài trời cũng sử dụng màn hình LED để làm tăng chất lượng hình ảnh và tăng hiệu quả quảng bá. Trong đó, màn hình LED […]

  Learn more
 • Màn hình led full color là gì? và những điều cần biết

  Với sự hiệu quả của màn hình hiển thị LED mang lại, thì hiện nay số doanh nghiệp mua sản phẩm không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng mua loại màn hình giống nhau. Bởi vì phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà có các loại màn LED khác […]

  Learn more
 • Lắp đặt màn hình LED và những điều cần lưu ý

  Màn hình LED hiện nay đang là sản phẩm phổ biến được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày và có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu từ các sân khấu lớn tới các biển quảng cáo bên đường. Với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0, công nghệ màn […]

  Learn more
 • MÀN HÌNH LED P3 TRONG NHÀ CÓ ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI GÌ?

  Ngày nay, với nhu cầu trình chiếu hình ảnh, video full HD cho các sự kiện trong nhà ngày càng tăng, sản phẩm màn hình Led P3 trong nhà đang được rất nhiều người ưa chuộng và quan tâm. Spacelight tự hào là đơn vị có nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh và cho […]

  Learn more
 • MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG CÓ ƯU ĐIỂM GÌ NỔI BẬT

  Spacelight là một đơn vị chuyên cung cấp và cho thuê sản phẩm màn hình Led hội trường uy tín chất lượng nhất trên thị trường ngày nay, cam kết sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng, độ sắc nét và sinh động cao. Sau đây chúng ta hãy […]

  Learn more
 • CHO THUÊ MÀN HÌNH LED CÔNG NGHỆ MỚI GIÁ RẺ

  Ngày nay, để phục vụ nhu cầu quảng cáo hay tổ chức các sự kiện được hiệu quả và sống động nhất, các loại màn hình Led xuất hiện rất nhiều và phổ biến.  Spacelight là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê màn hình Led chất lượng giá rẻ nhất trên thị […]

  Learn more
 • Spacelight đơn vị cung cấp màn hình led chất lượng 2019

  Trong suốt 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp màn hình led. Website http://drhecmen.work đang được xem là một trong những công ty cung cấp màn hình led hàng đầu tại Việt Nam với các dòng sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, với mức giá tốt và phù hợp với nhu cầu […]

  Learn more
 • MÀN HÌNH LED NGOÀI TRỜI CÔNG NGHỆ MỚI SẮC NÉT NHẤT 2019

  Ngày nay, nhu cầu tổ chức các sự kiện ngoài trời như các lễ khai trương, sân khấu ngẫu hứng ngoài trời, các dịp kỷ niệm lớn, các ngày hội quảng bá thương hiệu đến với khách hàng,… ngày càng tăng kéo theo nhu cầu sử dụng màn hình led ngoài trời cũng ngày càng […]

  Learn more
 • MÀN HÌNH LED – ỨNG DỤNG TRANG TRÍ CỘT NỘI THẤT

  MÀN HÌNH LED – ỨNG DỤNG TRANG TRÍ CỘT NỘI THẤT   Màn hình Led – ứng dụng trang trí là công cụ xuất hiện từ lâu, trải qua thời gian dài phát triển, sản phẩm đầu tiên là những tấm Led ma trận chỉ để hiển thị chữ, tới ngày hôm nay, độ phân […]

  Learn more
 • Bộ điểu khiển SD card cho led tòa nhà

    Dòng sản phẩm: Bộ điểu khiển SD card cho led tòa nhà Ngõ ra: 4 Giao thức ngõ ra: Dmx512/Spi Giao thức ngõ vào: Art-net II, Art-net III     1, Công xuất đối đa: 10W 2. Ngõ ra: 8 3. Hỗ trợ SD Card 4. Tương thích các phầm mềm: Madrix, SUNLITE, Arkaos, Martin, […]

  Learn more
 • Giải pháp màn hình Led cho thuê

  —— Đặc điểm —— Với sự sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của công nghệ màn hình LED hiển thị, màn hình Led đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các hoạt động lớn như: Làm Backgroud cho sân khấu, phòng Bar, Wedding, nhà hát, trung tâm hội nghị… Sự ổn […]

  Learn more
 • Màn hình Led cho quầy lễ tân

  GIẢI PHÁP MÀN HÌNH LED CHO QUẦY LỄ TÂN Đặc Tính Trước đây, màn hình gắn sau quầy lễ nhà hàng khách sạn… thường được lắp đặt là công nghệ LCD Wall, ưu điểm là độ mịn cao nhưng cũng nhiều nhược điểm đó là độ sáng,  tương phản không cao, và chi phí đầu […]

  Learn more
 • Màn hình LED cho trung tâm hội nghị

  MÀN HÌNH LED CHO TRUNG TÂM HỘI NGHỊ Đặc tính Sử dụng hệ thống màn hình LED cố định với yêu cầu độ phân giải và tính ổn định cao Hệ thống hỗ trợ điều khiển từ xa cho các sự kiện hội thảo Hỗ trợ hiển thị đa cửa  sổ, chuyển đổi mượt mà, […]

  Learn more
 • Màn hình cho giám sát an ninh

  Tính năng Công nghệ màn hình LED với độ phân giải cao đã thay thế được màn hình LCD truyền thống và máy chiếu. Màn hình Led với sự hỗ trợ của công nghệ kết nối và truyền dẫn, giúp việc kết nối và điều khiển trở nên dễ dàng và thuận tiện. Độ sáng […]

  Learn more

Dự Án

 • Led Madrix Cho Chung Kết Hoa Hậu Biển Việt Nam 2018

  Chi tiết
 • Màn Hình P4 Cho Trung Sân Bay Phù Cát Bình ĐỊnh Copy

  Chi tiết
 • Cung Cấp Màn Hình Led P5 Indoor Cho Sân Khấu Sen Hồng – Sở Văn Hóa HCM

  Chi tiết
Chi tiết

Tin Tức

Tại Sao Chọn Chúng Tôi ?

 • Networks

  Networks

  1+8+30 service networks

 • Service

  Service

  24/7 pre-sales and after-sales services

 • Technology

  Technology

  190+ personnel R&D team and 260+ patents

Feedback

What's your comment on the official website?Please leave a message thank you

TOP
Call Now Button