Màn hình Led cho thuê Outdoor

Home>Led-cho-thue-outdoor
Màn hình cho thuê Outdoor cao cấp P3.91mm / P4.81mm / P5.95mm

Dòng sản phẩm: LR-SM
Khoảng cách điểm ảnh:  3.91mm / 4.81mm / 5.95mm
Cường độ sáng:5000nits
Vật liệu Cabinet: Nhôm khối phay CNC

Màn hình cho thuê Outdoor cao cấp P3.91mm / P4.81mm / P5.95mm

Dòng sản phẩm: LR-Pro
Khoảng cách điểm ảnh:  3.91mm / 4.81mm / 5.95mm
Cường độ sáng:5000nits
Vật liệu Cabinet: Nhôm khối phay CNC

Màn hình LED cho thuê Outdoor P3.91mm/P4.81mm Cabinet 500×1000

Dòng sản phẩm: LR-Pro 4 P3.91mm/P4.81mm
Khoảng cách điểm ảnh:  3.91mm / 4.81mm
Cường độ sáng:5000nits
Vật liệu Cabinet: Nhôm khối phay CNC

Màn hình cho thuê Outdoor Cabinet Carbon P3.91mm / P4.81mm

Dòng sản phẩm: Màn hình cho thuê Outdoor Cabinet Carbon P3.91mm / P4.81mm
Khoảng cách điểm ảnh:  3.91mm / 4.81mm
Cường độ sáng:5000nits
Vật liệu Cabinet: Sọi Carbon Fiber

TOP
Call Now Button