AVCiT Mixing HD-HDMI Video Wall Control Card (2 channel)

Thẻ điều khiển Video Wall HDMI 2K, 2 kênh này dành cho Bộ chuyển mạch ma trận số và modul dòng 2K MIX. Nó hỗ trợ chức năng xem nhiều nguồn với tối đa 2 chế độ Picture-in-Picture (PIP) hoặc Picture-Outside-Picture (POP) trên một màn hình duy nhất, đồng thời giữ cho việc chuyển đổi mượt mà, bảo toàn chất lượng hình ảnh gốc và độ trễ rất thấp.

Ứng dụng

– Phòng điều khiển
– Phòng họp
– Khách sạn
– Nhà hàng
– Phòng học
– Hội trường
Nó phục vụ cho các môi trường cần tính năng xem nhiều nguồn trên một màn hình với PIP/POP, chuyển đổi mượt mà, bảo toàn chất lượng hình ảnh gốc và độ trễ rất thấp.

Tính năng nổi bật

Thông số kỹ thuật

Resolution

Image Processing

Output Port

Interface

Multi-view capacity

Free zoom/multiview

1920×1200@60 and downward compatibility

Advanced FPGA

HDMIx2

HDMI female

2 PIP/POP

Yes

Tải về

Filename Version Language Size Uploaded
Specifications
Sorry! No file
Manuals
Sorry! No file
Illustrations
Sorry! No file
Symbols
Sorry! No file
CAD Drawings
Sorry! No file
Compliances
Sorry! No file
Software
Sorry! No file
Service Notes
Sorry! No file
Firmware
Sorry! No file

If any of the links above result in strange characters in your browser, please right-click the file to save it to your computer.

Hỗ trợ