AVCiT 2K Video Wall Matrix – 16×16

Bộ Chuyển mạch Ma Trận Modul 2K của dòng MIX Series từ AVCIT được thiết kế để định tuyến nhiều tín hiệu âm thanh và video tới nhiều màn hình và bảng video, chủ yếu được sử dụng tại các trung tâm điều khiển lớn, hội nghị video chính phủ, kỹ thuật màn hình hiển thị lớn, trung tâm điều phối v.v.
Có 5 khu vực ma trận/ốp gắn linh hoạt, HD1616-2K là vỏ bọc cho Bộ Chuyển mạch Ma Trận Video – 16×16.

Videos

 

 

Tính năng nổi bật

Modular video matrix architecture, Flexible & Configurable.

Kiến trúc ma trận video mô-đun, Linh hoạt & Có thể định cấu hình.

Build-in video walls controller functions by optional VWC card.

Các chức năng của bộ điều khiển tường video tích hợp bằng thẻ VWC tùy chọn.

Seamless switching with no Black screen.

Chuyển đổi liền mạch không có màn hình Đen.

hot-swappable I/O card and PSU.

thẻ I/O có thể tráo đổi nóng và PSU

Compatible wth 3rd party controller.

Tương thích với bộ điều khiển bên thứ 3.

Thông số kỹ thuật

Image Processing

Signal Switching Chip Technology

Backplane interface

Bandwidth

Resolution

Video format

Maximum presets

Power-down memory

Power-down memory

Communication Port

Protocol

Transmission Distance

Power Supply

Power Supply

Channel

Full Advanced FPGA architecture

Telecom level 3-12G

ERNI High-speed backplane interface technology

up to 3.25 Gbps per channel

Up to 1920×1200@60 4:4:4 RGB, or 4:2:2 YUV

HDMI, DVI, VGA, SDI, AV, IP

18

yes

yes

RS232 x1,  RJ45x1

3D, HDMI 1.4, HDCP, RS232, UDP

120m over CAT6, 20km over fiber optic

redundancy 110-220V PSU

484x253x133mm, 19″ rack-mounted

max. 16 channels IN & 16 channels OUT

Hỗ trợ